KosheMir Cat Club

С.Самарина (AB), С. Пономарева (AB), С.Иванова (AB), 2С.Пономарева (AB),
С.Самарина (AB), С. Пономарева (AB), С.Иванова (AB).
ICU Show License
Date: 21/05/2016
Club: KOSHEMIR Cat Club RU-022
Place: Vladimir, Russia
3 AB Rings
ICU.109.16.АВ – Judge: SVETLANA IVANOVA (SI)
ICU.110.16.АВ – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA(SP)
ICU.111.16.АВ – Judge: SVETLANA SAMARINA(SS)
+ 1 SP Ring ICU.112.16.SP-AB – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA(SP)– Kittens Special Ring
+ 2 Add Rings
ICU.113.16.CON – Judge: SVETLANA IVANOVA – Shorthair Cats Congress Ring (ADL)
ICU.114.16.CON – Judge: SVETLANA SAMARINA – Forest Congress Ring (ADL)

Date: 22/05/2016
Club: KOSHEMIR Cat Club RU-022
Place: Vladimir, Russia
3 AB Rings
ICU.115.16.АВ – Judge: SVETLANA IVANOVA (SI)
ICU.116.16.АВ – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA(SP)
ICU.117.16.АВ – Judge: SVETLANA SAMARINA(SS)
+ 2 Add Rings
ICU.118.16.CON – Judge: SVETLANA SAMARINA – Longhair Cats Congress Ring (ADL)
ICU.119.16.CON – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA – Tabby Congress Ring (ADL)
79190130359, +79107750470
akselot@ya.ru, alla-ovchinnikoa@ya.ru
Мастер
Забава Серьезная
Клерк
Ольга Коновалова
Ирина Шашкина
Елена Чежина
Стюард
Анна Кухарь
Марианна Караева
Ольга Кольцова
Светлана Никитина
Ольга Сидорюк