Alisa-Best Cat Club

С. Пономарева (AB), С.Самарина (AB), С.Иванова (AB), 2С.Пономарева (AB), 2С.Самарина (AB), 2С.Иванова (AB),
С. Пономарева (AB), 2С.Самарина (AB), Юбилейный (AB), 2С.Иванова (AB), 3С.Иванова (SP), 3С.Курдгелия (SP).
ICU Show License
Date: 11/03/2017
Club: Alisa-Best Cat Club RU-015
Place: Ryazan', Russia
6 AB Rings
ICU.066.17.АВ – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA(SP)
ICU.067.17.АВ – Judge: SVETLANA IVANOVA (SI)
ICU.068.17.АВ – Judge: SVETLANA SAMARINA(SS)
ICU.069.17.АВ – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA(SP)
ICU.070.17.АВ – Judge: SVETLANA IVANOVA (SI)
ICU.071.17.АВ – Judge: SVETLANA SAMARINA(SS)

Date: 12/03/2017
Club: Alisa-Best Cat Club RU-015
Place: Ryazan', Russia
3 AB Rings
ICU.072.17.АВ – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA(SP)
ICU.073.17.АВ – Judge: SVETLANA IVANOVA (SI)
ICU.074.17.АВ – Judge: SVETLANA SAMARINA(SS)
+ 2 SP Rings
ICU.075.17.SP-LH – Judge: SVETLANA IVANOVA (SI)
ICU.076.17.SP-SH – Judge: SVETLANA SAMARINA(SS)
+ 1 Add Rings
ICU.077.17.CON – Judge: SVETLANA PONOMARYOVA - Champion Congress Ring (ADL)

Ученик судьи/учитель: IRINA SHASHKINA/SVETLANA PONOMARYOVA
Мастер клерк: ELENA CHEZHINA
Клерк выставки: ZABAVA SER'EZNAJA
Клерк выставки: MARIANNA KARAEVA
Клерк выставки: TAT'JANA SOLDATOVA
+7 910 570 70 80
abcc2@ya.ru