MonAmurr Cat Club

Россия, Новокузнецк
Л.Киселева (AB), Н.Косарева (AB), О.Груздь (AB), 2Н.Косарева (SP), 2О.Груздь (SP).
ICU Show License
Date: 02/07/2016
Club: MonAmurr Cat Club RU-002
Place: Novokuzneck, Russia
3 AB Rings
ICU.149.16.АВ – Judge: LARISA KISELYOVA(LK)
ICU.150.16.АВ – Judge: NATALIA KOSAREVA (NK)
ICU.151.16.АВ – Judge: OlGA GRUZD(OG)
+ 2 SP Rings
ICU.152.16.SP-SH – Judge: NATALIA KOSAREVA(NK)
ICU.153.16.SP-LH – Judge: OlGA GRUZD(OG)
+ 1 Add Rings
ICU.154.16.CON – Judge: LARISA KISELYOVA – Champion Congress Ring (ADL)
+7 (3843) 36-29-03
astra66cat@gmail.com

Funny Cat Club

Россия, Омск REGIONAL WINNERS ASIA
А.Савин (AB), Л.Киселева (AB), Н.Косарева (AB),
А.Савин (AB), Л.Киселева (AB), Н.Косарева (AB), 2А.Савин (SP), 2Л.Киселева (SP).
ICU Show License
Date: 16/07/2016
Club: Funny Cat Club RU-003
Place: Omsk, Russia
3 AB Rings
ICU.168.16.АВ – Judge: ARTEM SAVIN (AS)
ICU.169.16.АВ – Judge: LARISA KISELYOVA(LK)
ICU.170.16.АВ – Judge: NATALIA KOSAREVA (NK)

Date: 17/07/2016
Club: Funny Cat Club RU-003
Place: Omsk, Russia
3 AB Rings
ICU.171.16.АВ – Judge: ARTEM SAVIN (AS)
ICU.172.16.АВ – Judge: LARISA KISELYOVA(LK)
ICU.173.16.АВ – Judge: NATALIA KOSAREVA (NK)
+ 2 SP Rings
ICU.174.16.SP-SH – Judge: ARTEM SAVIN (AS)
ICU.175.16.SP-LH – Judge: LARISA KISELYOVA(LK)
+ 1 Add Rings
ICU.176.16.BR – Judge: ARTEM SAVIN – Maine Coon Breed Ring
+7-913-630-38-83
nata-cats@mail.ru

KosheMir Cat Club

Россия, Суздаль
А.Савин (AB), П. Горелкина (AB), Т. Есина (AB), 2А.Савин (AB), 2П. Горелкина (AB), 2Т. Есина (AB),
А.Савин (AB), П. Горелкина (AB), Т. Есина (AB), 3А.Савин (AB).
ICU Show License
Date: 23/07/2016
Club: KOSHEMIR Cat Club RU-022
Place: Suzdal’, Russia
6 AB Rings
ICU.177.16.АВ – Judge: ARTEM SAVIN(AS)
ICU.178.16.АВ – Judge: POLINA GORELKINA (PG)
ICU.179.16.АВ – Judge: TATIANA ESINA (TE)
ICU.180.16.АВ – Judge: ARTEM SAVIN(AS)
ICU.181.16.АВ – Judge: POLINA GORELKINA (PG)
ICU.182.16.АВ – Judge: TATIANA ESINA (TE)

Date: 24/07/2016
Club: KOSHEMIR Cat Club RU-022
Place: Suzdal’, Russia
3 AB Rings
ICU.183.16.АВ – Judge: ARTEM SAVIN(AS)
ICU.184.16.АВ – Judge: POLINA GORELKINA (PG)
ICU.185.16.АВ – Judge: TATIANA ESINA (TE)
+ 1 AB-SP Ring
ICU.186.16.AB-SP – Judge: ARTEM SAVIN(AS)– Kittens Special Ring
+ 1 Add Rings
ICU.187.16.BR – Judge: SVETLANA PONOMAREVA (SP) - Scyth-Toy-Bob breed Ring
akselot@ya.ru
Мастер клерк
1- Серьезная Забава
помощник мастера - Никитина Светлана
Клерки
1- Прозорова Инна
2- Чежина Елена
3- Щедрина Юля
Стюарды
1- Солдатова Татьяна
2- Грузинова Даша
3- Ценина Марина