Household Pet SH (HHP SH)

Домашние

Место Кличка Балл
1 SOIER 1356
2 PLYUSHA 797
3 GOSHA 255
4 BATTI 200
5 *XIAOSE 103
6 *HONG HONG 81
7 *DA FANSHU 81
8 ZHUL'KA 71
9 *DUO DUO 59
10 *BO BO 26
11 CHARLIE СHAPLIN NEVA VALSE*RU 11
12 *MARGARITA 11